رویه های ارسال سفارش

رویه های ارسال کالا ارسال کالا برای شهر تهران :

ارسال کالا برای شهر تهران به سه روش انجام میشود :
۱- ارسال کالا توسط پیک ( زمان تحویل حداکثر ۲۴ ساعت کاری)
۳- ارسال به وسیله پست پیشتاز ( زمان تحویل حداکثر ۲۴ ساعت کاری)
۴- ارسال سفارشی ( زمان تحویل دو الی سه روز کاری )

ارسال برای سایر شهرستان ها :

ارسال برای سایر شهر ها به روش پیشتاز انجام میگردد. زمان تحویل در ارسال به وسیله پست حداکثر یک هفته میباشد

بستن
مقایسه